28.05.2020

“Latvijas Komandu Sports Spēļu Asociācijas” valde vienojas par prioritātēm komandu sporta spēļu attīstībā.

“Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” (LKSSA), atsaucoties Izglītības un Zinātnes Ministrijas (IZM) iniciatīvai sakārtot sporta nozari, virza trīs prioritātes: nodokļu regulējuma izmaiņu izstrāde finansējuma piesaistei sportam; sporta infrastruktūras attīstības plāna izstrāde, kura balstīta vadoties pēc sociāliem un ekonomiskajiem ieguvumiem valstij un sabiedrībai; kā arī sportistu atalgojuma tiesiskā regulējuma jautājums.
LKSSA ir apkopojusi biedru federāciju piedāvājumus un LKSSA valdes sēdē apstiprinājusi trīs prioritātes, kas tiek gatavotas virzīšanai Izglītības un Zinātnes ministrijai (IZM). Kaspars Gorkšs, LKSSA izpilddirektors: “LKSSA ieskatā vienlīdz svarīgi risināt naudas trūkumu sportā, infrastruktūras pieejamību un sportistu sociālo garantiju jautājumu. Neviens no šiem jautājumiem šobrīd nav atrisināms tikai federāciju pašu spēkiem, šeit ļoti nozīmīgs būs valsts atbalsts”. 2020. gadā sporta organizācijas bija plānojušas strādāt ar 29% apgrozījuma samazinājumu, kas ir sekas ziedojuma apmēru samazinājumam, kurš radās nodokļu reformas rezultātā, tam klāt pievienojušies Covid-19 dīkstāves radītie zaudējumi, kuru apjomu vēl sporta organizācijas izvērtē,  tādēļ jau pagājušajā nedēļā tikšanās laikā ar Finanšu Ministru J. Reiru tika pārrunāta nepieciešamība sākt darbu pie risinājumiem jaunu sporta atbalsta regulējumu izveidei.

Raimonds Vējonis, Latvijas Basketbola savienības prezidents, uzsver: ”Sarunas laikā ar ministu runājām par to, cik būtiski ir uzsākt darbu pie jaunas nodokļu regulējuma izstrādes, kas veicinātu finansējuma piesaisti sporta nozares attīstībai, sakārtotu sportistu atalgojuma jautājumus un rastu risinājumus sporta infrastruktūras uzlabošanai Līdzīgi kā citās nozarēs, arī sportam ir jādomā kāds būs šis pēckrīzes periods un ko mēs varam kopā darīt sporta nozares pilnveidošanai un turpmākai attīstībai.”

Tāpat LKSSA ir aicinājusi IZM kopā ar sporta organizācijām, sagatavot stratēģisko sporta infrastruktūras plānu. Tas ļautu sporta būvju attīstību Latvijā balstīt uz izmērāmiem rādītājiem un kopā meklēt atbilstošāko finansēšanas modeli projektu realizācijai. Plānveidīga, uz konkrētiem faktiem balstīta pieeja sporta infrastruktūras būvniecībai, ļautu krietni efektīvāk izlietot šim mērķim atvēlēto finansējumu, neierobežotu atsevišķu sporta veidu attīstību, veicinātu konkurētspēju starptautiskajā arēnā un radītu atgriezenisko saiti un ekonomisko pamatojumu valsts ieguldītajiem līdzekļiem sporta infrastruktūras būvniecībā.
Kā trešā aktualitāte ir sportistu un sportā iesaistītā personāla atalgojuma jautājums, kur izpētīta kaimiņu valstu pieredze un ieviestās likumdošanas izmaiņas, izveidojot sporta organizācijām un sporta skolām jaunu paredzētu regulējumu, lai veicinātu jauno sportistu un sportā nodarbināto stabilitāti un sociālās garantijas. LKSSA sadarbībā ar nozares ministriju, kā arī finanšu un nodokļu ekspertiem vēlas uzsākt darbu pie tā, lai izveidotu skaidru regulējumu sportistu atbalstam. Finansiālā stabilitāte un sociālās garantijas ir viens no priekšnoteikumiem, lai jaunie sportisti spētu pilnībā koncentrēties savu sportisko mērķu sasniegšanai. Ar šāda regulējuma izveidi, pirmkārt, spētu veiksmīgāk noturēt talantīgos jauniešus sportā, nodrošinot viņiem stabilu ikdienu un, otrkārt, novērstu šobrīd bieži sastopamus pārkāpumus sporta organizāciju ikdienā, izvairoties no strīdiem nākotnē un atšķirīgām interpretācijām par sportistu un sportā iesaistīto darbinieku apmaksu.

LKSSA izpilddirektors Kaspars Gorkšs: “Kādu laiku esam pavadījuši krīzes režīmā, taču prieks, ka IZM šajā laikā ne tikai operatīvi risināja ikdienas izaicinājumus, bet arī turpināja darbu pie sporta nozares attīstības plānošanas. LKSSA pilnībā atbalsta šo iniciatīvu un esam gatavi iesaistīties tālākā sporta nozares plānveida attīstībā.”

Pēc IZM iniciatīvas sporta organizācijas ir uzsākušas darbu pie sporta politikas pamatnostādņu 2021-2027 izstrādes. Līdz 2020. gada 5.jūnijam sporta organizācijām ir jāiesniedz savi piedāvājumi par politikas pamatnostādnēs iekļaujamajām prioritātēm.

Biedrība “Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” (LKSSA) nodibināta 2011. gadā, ar mērķi apvienot komandu sporta spēļu sektoru. Tās dibinātāji ir piecu komandu sporta spēļu federācijas - Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Futbola federācija, Latvijas Handbola federācija, Latvijas Hokeja federācija, Latvijas Volejbola federācija. Patlaban LKSSA biedri ir vienpadsmit komandu sporta spēļu federācijas, tā apvieno vairāk nekā 40 000 licencētu spēlētāju un sporta skolu audzēkņu, vēl lielāks ir šajos sporta veidos iesaistīto bērnu un jauniešu, kā arī brīvajā laikā sportojošo skaits.