22.05.2020

LKSAA tiekas ar finanšu ministru Jāni Reiru

Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas pārstāvji tikās ar finanšu ministru Jāni Reiru, lai apspriestu COVID19 izraisītās ārkārtējās situācijas ietekmi uz sporta nozari un sporta atbalsta pasākumiem nākotnē.
Sarunas laikā tika runāts par nepieciešamību uzsākt darbu pie nodokļu regulējuma izstrādes sadarbībā ar Finanšu Ministriju, kas veicinātu atbalstu komandu sporta veidiem un pilnveidotu sportistu un sportā iesaistīto dažādo profesiju pārstāvju atlīdzības un atbalsta regulējumus. Sarunā tika uzsvērta nepieciešamība rast atbalsta mehānismus jaunajiem sportistiem, lai veicinātu viņu izaugsmi un palikšanu sportā.

Papildus ikdienas aktualitāšu un komandu sporta spēļu attīstības jautājumu apspriešnai, īpaši tikai iezīmēta sporta infrastruktūras attīstība Latvijā un nodokļu reformas ietekme uz sporta nozari. Sporta veidu attīstība, popularitātes un masveidības veicināšana ir cieši saistīta ar piemērotas sporta infrastruktūras pieejamību. Šobrīd dažādu starptautisku sacensību rīkošana Latvijā nav iespējama atbilstošas infrastruktūras trūkuma dēļ un starptautiskās komandu sporta veidu federācijas ir atzinušas, ka, piemēram, Rīgā starptautiska līmeņa sacensības būtu iespējams organizēt tikai izņēmuma gadījumos. Infrastruktūras būvniecības plānošanai ir jābūt gan ekonomiski, gan ģeogrāfiski, gan tās pielietojuma ziņā izsvērtai un pārdomātai, kā arī jābalstās uz aprēķiniem un ietekmi uz sporta jomas attīstību kopumā.

Jebkurai sporta infrastruktūras būvniecībai būtu jābūt sociāli un ekonomiski pamatotai un jānodrošina maksimāla tās izmantošanas kapacitāte. Sporta spēlēs iesaistīto skaits ar katru gadu palielinās un nepieciešamība pēc mūsdienīgas, komandu sporta spēlēm piemērotas sporta infrastruktūras palielinās.
Biedrība “Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” (LKSSA) nodibināta 2011. gadā, ar mērķi apvienot komandu sporta spēļu sektoru. Tās dibinātāji ir piecu komandu sporta spēļu federācijas - Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Futbola federācija, Latvijas Handbola federācija, Latvijas Hokeja federācija, Latvijas Volejbola federācija. Patlaban LKSSA biedri ir vienpadsmit komandu sporta spēļu federācijas, tā apvieno vairāk nekā 40 000 licencētu spēlētāju un sporta skolu audzēkņu, vēl lielāks ir šajos sporta veidos iesaistīto bērnu un jauniešu, kā arī brīvajā laikā sportojošo skaits.