28.02.2020

Par LKSSA izpilddirektoru kļūst Kaspars Gorkšs

No 2020.gada marta par Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas (LKSSA) izpilddirektoru kļūs Kaspars Gorkšs, kas nomainīs līdzšinējo izpilddirektoru Indriķi Putniņu, informē LKSSA valdes priekšsēdētājs Edgars Štelmahers.
“Vēlos pateikties Indriķim Putniņam par aizvadītajos gados paveikto, jo tieši viņš ikdienā nodrošināja asociācijas operatīvo darbu. Līdz šim izvirzītie mērķi ir sasniegti, un Indriķis vēlas koncentrēties pienākumiem pamatdarbā, vadot pašvaldību. Tādēļ LKSSA valde nolēma jauno mērķu sasniegšanu uzticēt Kasparam Gorkšam,” skaidro LKSSA valdes priekšsēdētājs Edgars Štelmahers.

Sporta joma pēdējā laikā saskaras ar vairākiem nopietniem izaicinājumiem, tādēļ valde arī vēlas mainīt darbības prioritātes. Cita starpā pērn veiktās uzņēmumu ienākumu nodokļa reformas rezultātā ir būtiski samazinājies sporta federācijām pieejamais finansējums. Īpaši to izjūt komandu sports, tādēļ LKSSA ir nolēmusi kopā ar valsts institūcijām meklēt jaunas finansējuma piesaistes iespējas un aktīvi iesaistīties sporta nozares attīstībā, lielāku uzmanību pievēršot tautas sporta popularizēšanai.
Tāpat būtiski ir aktīvi iesaistīties Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) uzsāktajos procesos sakarā ar sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeļa izmaiņām. Sporta masveidība ir veselīgas sabiedrības pamats. Katra jaunieša vēlmei nodarboties ar sportu būtu jāiekļaujas kopējā struktūrā, kurā tam ir jānodrošina fiziskas aktivitātes skolās un jādod iespēja attīstīt savus talantus un prasmes kādā no kvalitatīvi organizētiem un pietiekami finansētiem interešu izglītības pulciņiem, kā arī jau uz augstākiem sportiskiem sasniegumiem tendētām nodarbībām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs.

“Ja cilvēki labprāt brīvo laiku pavada sportā laukumā, tad ar tautas veselību un saliedētību viss ir kārtībā. Taču, lai mudinātu sportot gan bērnus, gan jauniešus, gan arī citus gribētājus, ir jāveicina tādas vides veidošana, kurā katrs var atrast iespēju sev tīkamai sporta aktivitātei, piemērotos apstākļos. Latvijā ik katram būtu jāpiedāvā iespēja nodarboties ar sportu atbilstoši viņa vēlmēm, talantam un ambīcijām, nodrošinot kvalitatīvi organizētas un atbilstoši finansētas sportošanas iespējas. Tādēļ apkoposim visu sporta spēļu federāciju un sporta veidos iesaistīto sporta skolu viedokļus un iesasistīsimies diskusijās ar IZM par optimālu visu sporta līmeņu sitēmas pilnveidi, kā arī meklēsim papildu finansējumu un sadarbības partnerus, lai palīdzētu nodrošināt visiem pieejamu sporta infrastruktūru un ērtas sportošanas iespējas,” uzsver Gorkšs.

Kaspars Gorkšs vairākus gadus bijis Latvijas futbola izlases kapteinis, spēlējis Zviedrijas, Anglijas, Grieķijas, Čehijas, kā arī vairākos Latvijas futbola klubos. 2018. – 2019.gadā bijis Latvijas futbola federācijas prezidents, kā arī Latvijas Komandas sporta spēļu asociācijas valdes loceklis.

Biedrība “Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” (LKSSA) nodibināta 2011. gadā. Tās dibinātāji ir piecu komandu sporta spēļu federācijas - Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Futbola federācija, Latvijas Handbola federācija, Latvijas Hokeja federācija, Latvijas Volejbola federācija. Patlaban LKSSA biedri ir vienpadsmit komandu sporta spēļu federācijas, tā apvieno vairāk nekā 40 000 licencētu spēlētāju un sporta skolu audzēkņu, vēl lielāks ir šajos sporta veidos iesaistīto bērnu un jauniešu, kā arī brīvajā laikā sportojošo skaits.